Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thiện Mỹ

Mỹ An - Thiện Mỹ - Châu Thành - Sóc Trăng
02993817264
stg-chauthanh-thcsthienmy@edu.viettel.vn